in collaborazione con:
Esperanto-Ligo Filatelista
(ELF/AREK)

indekso de artikoloj

L'articolo in italiano


pagina iniziale le rubriche storia postale filatelia
Malgranda vortaro: la litero H
Alessandro Bellucci

Bonvenon al nia monata renkontiĝo kun la malgranda vortaro: ĉi-foje temas pri la litero Ho.
Kiel kutime, aperos kelkaj vortoj, kiuj Esperante komenciĝas per H kaj itale ankaŭ per aliaj literoj. Mi memorigas ke ĉiuj vortoj, en esperanto, havas la akcenton sur la antaŭlasta silabo.Kaj la listo plu daŭras…


Alessandro Bellucci
23-08-2023